Datum: 27-10-2023

Wall of Worries

De afgelopen tijd was het opvallend dat minstens drie grote Amerikaanse beleggers - Warren Buffett, Bill Ackman en Bill Gross - het niveau van 5 procent een reden vonden om weer staatsobligaties kopen. Zal blijken dat die 5 procent de top was?

Feit is dat de inflatieverwachtingen al meer dan twee jaar zo rond 2,5 procent bewegen. Met de huidige rente van 5 procent is de reële rente maar liefst 2,5 procent. Dat is historisch hoog. Het is zo hoog dat zelfs Fed-gouverneur Powell zich liet ontvallen dat wat hem betreft verdere renteverhogingen niet meer nodig zijn. ‘De markt doet ons werk’.

Optimisme

Zou de markt niet wat overdrijven met de snelle rentestijging van de afgelopen tijd? De inflatie is nog te hoog naar de wens van de centrale bankiers, maar wordt sterk beïnvloed door de hoge kosten van huisvesting. Die werken met vertraging door in de inflatie en kunnen waarschijnlijk de komende maanden terugzakken. Op olie na zijn de prijzen voor grondstoffen gedaald en kunnen dus ook aan een lagere inflatie bijdragen.

De inflatieverwachtingen wijzen wel in die richting. De rente op de tienjaars staatslening zou weer kunnen zakken, misschien wel naar 4,5 procent. Dat is het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar. Het kan voor beleggers een reden zijn om enigszins opgelucht adem te halen.

Voeg daar de tot op heden niet tegenvallende bedrijfsresultaten bij. Veel bedrijven rapporteerden beter dan verwachte winst- en omzetcijfers. Ook de outlook wordt in veel gevallen naar boven bijgesteld. Een winstgroei van 2-4 procent voor de 500 bedrijven uit de S&P 500 wordt niet uitgesloten. Het zou de eerste winsttoename sinds een jaar betekenen. Aan het begin van het cijferseizoen werd nog een kleine daling verwacht.

Zijn aandelen te duur? De koers/winstverhouding van de S&P 500 bedraagt nu 17,7 op de verwachte winst van de komende 12 maanden (Factset). Dat is grotendeels het gevolg van de zware weging van de Magnificent Seven. De Equal Weight index heeft een koers/winstverhouding van 15.

Waar blijft die recessie

De economische groei is een enigma waar economen wereldwijd zich het hoofd over breken. In de Verenigde Staten wil de lang voorspelde recessie maar niet komen. De consument blijft uitgeven. De detailhandelsverkopen blijken telkens hoger dan verwacht. De huizenprijzen blijven ondanks de torenhoge hypotheekrente recht overeind. Sterker nog, ze stijgen zelfs (dat is wel het gevolg van de enorme mismatch tussen vraag en aanbod. Ook in de Verenigde Staten worden er veel te weinig nieuwe huizen gebouwd). De arbeidsmarkt blijft ijzersterk. Deze koelt iets af, maar de werkloosheid is nog steeds laag. Kortom, in de Verenigde Staten duidt niets op een naderende recessie.

Europa staat we er wat dat betreft wat minder voor. Technisch bevindt de Europese Unie zich al in een recessie. Dat wordt bevestigd door de macrocijfers. Maar zolang de mensen hun baan blijven houden en de werkloosheid laag blijft, wordt het nog niet als een crisis gevoeld.

China is een black box. De Chinese economie kampt met enorme problemen, waaronder krimpende bevolking en een vastgoedcrisis. Toch viel recent de groei van de Chinese economie wel mee. Die lijkt ondanks alles toch op zo'n 5 procent op jaarbasis uit te gaan komen.

Geopolitiek

Blijft over de spanning in het Midden-Oosten. Hoe het conflict in het Midden-Oosten gaat aflopen weet niemand. Er lijken echter weinig partijen te zijn die er belang bij hebben dat het wapengekletter verder escaleert.

Het liefst houden de grootmachten de machtsbalans in het Midden-Oosten in evenwicht, net als de meeste landen in de regio zelf. Dat garandeert niets, maar het zou tot de-escalatie kunnen leiden.

Wall of worries

Moeten beleggers wanhopen en rekening houden met een tweede opeenvolgend slecht beursjaar? De rente is sterk opgelopen, de centrale bankiers blijven havikachtig en er dreigt een gevaarlijk militair conflict. Redenen genoeg voor beleggers om terughoudend te zijn. De beurzen zijn veel van hun winst van dit jaar weer kwijtgeraakt. De stemming is erg somber. De markten zijn zwaar oversold.

Nieuwe rallies worden juist in dit soort situaties geboren. Het is de Wall of Worries. Er is maar één klein lichtpuntje nodig om de markten weer in beweging te krijgen. Omhoog wel te verstaan.