Datum: 29-11-2021

Weinig goeds uit China

Het coronavirus kwam uit China. Daar hebben we in de hele wereld nog steeds volop 'plezier' van. De Chinese autoriteiten zijn ondertussen druk doende om de mogelijke domino-effecten van de ontmanteling van Evergrande tot aanvaardbare proporties te beperken. In het noordoosten van het immense land vindt momenteel nog een ander drama plaats met mogelijk grote gevolgen voor de wereldeconomie. Een serieuze energiecrisis daar heeft inmiddels geleid tot een schreeuwend tekort aan elektriciteit. De tekorten beïnvloeden in China niet alleen het huishoudelijk gebruik, het bedrijfsleven heeft er ook last van, zodanig dat de verwachtingen voor economische groei reeds naar beneden worden bijgesteld. Stroom is zo schaars dat zelfs leveranciers van Tesla en Apple hun productie hebben moeten stilleggen. 

Tekort aan aardgas en steenkool

Hoe het zo ver heeft kunnen komen? Tekorten in de toevoer van aardgas en steenkool liggen hieraan ten grondslag. Een samenloop van omstandigheden heeft vooral voor ernstige tekorten aan aardgas geleid. Daar zijn een paar redenen voor aan de voeren. Zo zijn de voorraden door lang aanhoudende kou in Europa dit voorjaar fors gedaald, is er minder toevoer uit Rusland (Moldavië heeft dat al aan den lijve kunnen ondervinden) en is de vraag sterk toegenomen door de eerste fase van het economisch herstel na de coronapandemie.

Energie moet ergens vandaan komen

En dat allemaal juist op een moment dat er van overheidswege overal sterk bij institutionele beleggers op wordt aangedrongen om minder in fossiele brandstoffen te beleggen. Het tekort aan aardgas heeft al tot een enorme prijsstijging van steenkool geleid. Energie moet immers ergens vandaan komen. Ook in Europa wordt het energietekort voelbaar. We kennen allemaal nog de beelden van files bij tankstations in het Verenigd Koninkrijk. Aan de andere kant van het kanaal is een aantal kleinere nutsbedrijven al failliet gegaan en ook in Nederland heeft de eerste kleine speler het loodje gelegd. De Verenigde Staten zijn weliswaar in staat de wereld van vloeibaar LNG te voorzien, maar vooral in Azië (China met name) worden de voorraden gretig afgenomen en daardoor kon de prijs hard oplopen.

Chemische- en kunstmestfabrieken dicht

Maar er is meer. Hogere gasprijzen hebben reeds tot sluiting geleid van lokale chemische- en kunstmestfabrieken. Minder kunstmest heeft uiteraard weer gevolgen voor de voedselproductie. De Britse Meat Processors Association waarschuwt al voor een afnemende vleesproductie. In China vraagt de regering in Beijing zelfs voedselproducenten hun faciliteiten stil te leggen. Zo begint een oplopende prijs voor aardgas door een samenloop van omstandigheden langzaam maar zeker door te dringen tot steeds bredere lagen van de wereldeconomie. Waar gaat dit toe leiden?

Prijzen lopen hard op

Dat de toenemende tekorten in een keur van noodzakelijke grondstoffen uiteindelijk tot een prijsstijging over de gehele linie zal kunnen gaan leiden, kan niet uitgesloten worden. Denk bijvoorbeeld eens aan de gevolgen van een strenger dan gebruikelijke winter in Europa voor de gasprijs. Uitgerekend op een moment dat wereldwijd gestimuleerd wordt om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen loopt de vraag ernaar hard op. De officiële doelstelling van de Nederlandse overheid is om geleidelijk van het gas af te gaan.

Er zijn altijd winnaars

Het zou echter zomaar eens kunnen dat het gebruik van aardgas de komende winter daarentegen gesubsidieerd moet gaan worden! Naast verliezers – de afnemers van energie – zijn er uiteraard ook winnaars. Kijk bijvoorbeeld eens goed welk aandeel de AEX vrijwel dagelijks aanvoert.