Datum: 07-02-2022

Wie zwijgt, stemt toe

De eerste vergadering van dit jaar van de Europese Centrale Bank (ECB) werd vorige week afgesloten met een nieuw rentebesluit. Er werd vooraf volop gespeculeerd over een wijziging in de toon of het beleid van de ECB na de meest recente inflatiecijfers die eerder in die week bekend waren gemaakt.

De inflatie in de eurozone stijgt namelijk door en kwam in januari uit op 5,1 procent. Dat is een plus van 0,1 procent ten opzichte van december. Er werd 4,3 procent verwacht. Analisten hielden voorafgaand aan de bekendmaking van dat cijfer namelijk rekening met een veel lagere inflatie omdat het ‘Btw-effect’ (vorig jaar verhoogde Duitsland de BTW in januari) uit de cijfers viel.

Maar de inflatie kwam dus veel hoger uit. De kerninflatie (zonder onder andere voeding en energie) was wel duidelijk lager met 2,3 procent ten opzichte van de 2,6 procent in december. 

Niets nieuws

Spannend was dus of de ECB in navolging van de Fed zou draaien in de opvatting dat de hoge inflatie tijdelijk is en dat er vooralsnog geen renteverhoging nodig is. Het persbericht van de ECB, dat gepubliceerd werd voordat voorzitter Lagarde haar toelichting zou geven, was geruststellend, zelfs saai.

De inhoud leek op een kopie van de vorige vergadering. Er werd wederom aangegeven dat het coronasteunprogramma PEPP eind maart wordt afgebouwd, het andere steunprogramma APP in het tweede kwartaal wordt verhoogd naar 40 miljard euro per maand en vervolgens in het derde kwartaal weer wordt afgebouwd naar 30 miljard euro per maand. Daarna worden de opkopen verlaagd naar 20 miljard euro per maand 'voor zolang als nodig is'. Niets nieuws onder de zon dus. 

'Wie zwijgt, stemt toe'

Daar namen de ECB-watchers geen genoegen mee, en dus werd Lagarde tot drie keer toe gevraagd of de ECB de rente dit jaar zal verhogen. Toen ze niet wilde herhalen wat ze in december zei, namelijk dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de rente dit jaar verhoogd zal worden, wisten beleggers genoeg en verbonden er hun eigen conclusies aan.

Zij waren van mening dat het spreekwoord 'wie zwijgt, stemt toe', opgeld zou kunnen doen. Aangezien de ECB-voorzitter in haar toelichting het heel uitgebreid had over de inflatie, concludeerde de markt dat een eerste renteverhoging van tien basispunten wellicht al in juli zou kunnen worden doorgevoerd.

Gelijk daalden de markten en liepen de Europese lange rentes op. De Duitse tienjaarsrente, tot voor kort nog negatief, piekte op 0,14 procent. Ook de euro werd sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Paniekvoetbal van nerveuze beleggers

Alles bij elkaar lijkt de marktreactie echter het zoveelste staaltje paniekvoetbal van nerveuze beleggers. Want wat Lagarde wél zei was dat de ECB eerst netjes de opkoopprogramma’s zal beëindigen vóór er een rentestap wordt overwogen.

Dit betekent dat een eerste renteverhoging niet eerder mogelijk is dan september of zelfs december, als de ECB voorspelbaar wil blijven en alles ordentelijk wil laten verlopen. De opmerkingen van Lagarde dat er binnen de raad van bestuur van de ECB unanieme zorgen bestaan over de huidige inflatie en dat deze op korte termijn nog hoger zou kunnen uitvallen dan eerder werd verwacht, gaven beleggers voldoende munitie om aandelen en obligaties de deur uit te doen.

Laat u niet door speculaties leiden

Gezien de hoogte van de te verwachten rentestappen lijkt dat wat voorbarig. Na de volgende vergadering van de ECB in maart weten we meer omdat de centrale bank dan pas over nieuwe economische data beschikt en op basis waarvan een zorgvuldige en ‘to-the-point’ analyse kan worden gemaakt over welke maatregelen er al dan niet nodig zijn.

Beleggers doen er verstandig aan zich niet te veel door allerhande speculaties te laten leiden, maar richting te zoeken in de bedrijfscijfers en de verwachtingen die worden gepubliceerd.