Datum: 05-06-2023

Zal de geschiedenis zich herhalen?

Vorig weekend bereikten president Biden en de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden Mc Carthy een overeenkomst over verhoging van het schuldenplafond. Vervolgens moest het Congres er nog mee instemmen. En zo geschiedde.

Na alles nog eens te hebben door- en nagerekend schoof minister van financiën Yellen de datum waarop de staat niet langer aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen op van 1 naar 4 juni. Dat maakt onderdeel uit van het politieke theater. Waarschijnlijk ligt de grens waarop de overheid echt in gebreke zal blijven nog iets verder. Halverwege de maand juni komen de belastinginkomsten van dit kwartaal weer binnen. Daarmee wordt de remweg weer wat langer.

Volg er een opluchtingsrally?

Maar goed, uiteindelijk is het plafond voor die datum verhoogd. De politici hebben dan hun 15 seconds of fame weer gehad en de markten kunnen opgelucht adem halen.

Volgt er dan een opluchtingsrally? Dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen. Het plafond werd immers al in januari bereikt. Sindsdien teert de Amerikaanse overheid op de zogenaamde Treasury General Account, een rekening die wordt aangehouden bij de Fed. Op deze rekening stonden voldoende middelen om het tot in juni uit te zingen.

Op het moment dat deze rekening bij de Fed leeg is moet de staat opnieuw gaan lenen. Dat kan weer nu het plafond is verhoogd. Volgens zakenbanken als Goldman Sachs en Morgan Stanley moet de overheid dit jaar zo’n 750 miljard dollar lenen. Een golf van emissies van nieuwe staatsleningen zal de markten daardoor waarschijnlijk overspoelen. In de Financial Times werd dit treffend in beeld gebracht als een ware tsunami die de zonnende badgasten wreed van hun vakantierust berooft.

Evenwicht tussen verkrappende Fed en verruimende staat

De aandelenmarkten bewogen de afgelopen maanden voornamelijk zijwaarts. Dat is niet vreemd aangezien een verkrappende centrale bank en een verruimende staat elkaar aardig in evenwicht hielden. Want wanneer de staat niet meer mag lenen en zijn schatkist tot op de bodem leeghaalt om lopende uitgaven te kunnen voldoen, stimuleert zij in feite de economie en de beurzen.

Nu het plafond weer is verhoogd komt hier een einde aan. Nu zal niet alleen de Fed verkrappen, maar zal de Amerikaanse overheid dat eveneens doen. Deze laatste onttrekt immers in de vorm van heel veel nieuwe obligatieleningen grote hoeveelheden geld aan de markten.

Voor al die nieuwe obligaties moet betaald worden. Daardoor kunnen de nieuwe uitgiften de reserves van vooral regionale banken verder onder druk zullen zetten en de rente opstuwen. De hoeveelheid liquiditeiten zal afnemen. Het bankwezen komt verder onder druk en dat heeft het toch al niet zo breed.

Geldmarktfondsen

Nu kunnen de populaire geldmarktfondsen waarschijnlijk wel een flink gedeelte van de te verwachten emissies opnemen. Geldmarktfondsen zijn in korte tijd erg geliefd geworden onder Amerikaanse spaarders en beleggers. De rente die erop vergoed wordt ligt immers hoger dan de inflatie en ze zijn nagenoeg zonder risico. Een rente van ruim 5 procent is in onzekere tijden natuurlijk best interessant.

Maar evengoed kan de te verwachten golf van emissies in de tweede helft van dit jaar mogelijk voor onrust op de beurzen zorgen. Op hogere rentes en dalende koersen zitten beleggers nooit te wachten en de banken ook niet. Die staan al onder druk.

Reddende engel

Het is dan ook niet uitgesloten dat de Fed zijn rol als reddende engel dit najaar opnieuw op zich zal moeten nemen. Een renteverlaging ligt op dit moment nog moeilijk gezien de nog altijd te hoge inflatie. Maar de Fed zal wel kunnen stoppen met het verkopen van obligaties die zij eerder heeft opgekocht. Dat zou in feite het einde zijn van de kwantitatieve verkrapping.

De Fed zou desgewenst zelfs weer als koper kunnen optreden. Iets soortgelijks hebben we al eens eerder gezien, in 2011 om precies te zijn. Dat was in de nasleep van de onrust over het schuldenplafond. Zal de geschiedenis zich gaan herhalen of komt er een ander scenario op tafel te liggen?