Datum: 22-11-2021

Zoek naar de nieuwe Nifty Fifty

De tienjaars rente in de Verenigde Staten is onlangs onder 1,5 procent gezakt. Gecorrigeerd voor inflatie - de tienjaars inflatieverwachting bedraagt momenteel 2,56 procent - is de reële rente zelfs 1,1 procent negatief. Door de gestegen inflatie is de reële rente zelfs bij ongewijzigd beleid van de centrale bank nog verder gedaald.
Als de inflatieverwachting blijft oplopen en de centrale bank de rente ongemoeid laat daalt de reële rente ook. Het maakt alternatieven voor aandelen oninteressant. Het ondersteunt het gevleugelde beursmotto dat er weinig alternatieven zijn voor een belegging in aandelen alleen des te meer.

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Met de inflatiedoos van Pandora zijn we aanbeland bij datgene dat het feest op de beurzen zou kunnen bederven. Beleggers lijken de stelling van de centrale bankiers dat deze plots opgeleefde inflatie slechts van tijdelijke aard is nog steeds te accepteren als het meest voor de hand liggende scenario. Maar hoe tijdelijk is tijdelijk?

Wat in ieder geval wel bemoedigend is zijn de in korte tijd gehalveerde tarieven voor de bulkscheepvaart, gemeten door de Baltic Dry Index. Waren immers de vervoerstarieven niet één van de belangrijkste oorzaken van de gestegen inflatie? Overigens kun je je afvragen in hoeverre een centrale bank de bottlenecks in de wereldwijde aanvoerketens kan oplossen met een renteverhoging, mocht de inflatie langer dan gedacht hoog blijven.  

Een inflatie die tijdelijk hoger is en daarna weer terugzakt naar een lager niveau zou voor beleggers de meest gewenste uitkomst zijn. Je moet echter altijd rekening houden met de mogelijkheid dat het meest waarschijnlijke en meest gewenste scenario niet uitkomt.

Correcties over de hele linie

In dit geval zou dat dus betekenen dat de hogere inflatie meer structureel van aard blijkt te zijn. Dan zullen de centrale banken de rente toch eerder en meer moeten verhogen dan aanvankelijk gedacht. Dat zou dan weer tot een ongewenste schokgolf op de markten kunnen leiden en een einde kunnen maken aan het ideale beleggingsklimaat van de laatste jaren. Dan ligt over de hele linie een herwaardering voor de hand. Correcties in aandelen, obligaties en vastgoed zijn dan zeer waarschijnlijk.

Moeten beleggers in een dergelijke situatie alles maar rücksichtslos verkopen? Nee, zeker niet. Wel lijkt het nodig portefeuilles nog eens heel goed tegen het licht te houden en niet alleen per beleggingscategorie maar ook per sector te kijken wat in geval van een hogere inflatie en een bijbehorende hogere rente waardevast is en wat niet.

Even op de spaarrekening werkt niet meer

Alles verkopen en op de bank zetten is een strategie die vroeger, toen de spaarrente nog hoger was, vaak verkozen werd. Nu leidt deze strategie tot zekere verliezen. Dat maakt de huidige situatie toch anders dan bij vorige toppen. Even de aandelen verkopen en de opbrengst veilig op rente zetten is nu veel minder interessant. Bij een negatieve reële rente weet je als spaarder zeker dat je vermogen koopkracht verliest. Cash is dus geen garantie voor succes.

Voor een belegging in obligaties geldt bij een negatieve reële rente hetzelfde. Mocht de nominale rente wat oplopen als gevolg van de renteverhogingen door de centrale banken, dan zijn obligaties weliswaar iets interessanter dan cash, maar een obligatiebelegger zal nog steeds koopkracht inleveren. Mogelijk kunnen bedrijfsobligaties in bepaalde sectoren nog een aardig rendement opleveren, maar de inflatie zal dat rendement toch uithollen.

Beleggen in een woonhuis dan?

Een belegging in een woonhuis, gefinancierd met een flinke hypotheek, is wellicht de meest gunstige in een klimaat van stijgende inflatie. Het woonhuis is doorgaans een goede hedge tegen inflatie terwijl de koopkracht van de lening wegsmelt. Het mes snijdt aan twee kanten. Een woonhuis is uiteindelijk voor de meesten echter niet meer dan dat, een huis om in te wonen. Het is geen speculatieobject, je moet immers toch ergens wonen.

Er diverse beleggingspanden op na houden wordt in de toekomst niet eenvoudiger gezien de acute woningnood. Winkelpanden? Kantoorpanden? Thuiswerken en thuiswinkelen hebben deze markten wel wat onder druk gezet. Dat soort investeringen kunnen interessant zijn, maar wees wel selectief.

Aandelen het beste, maar wel met strenge selectie

Ook in tijden van hogere inflatie en een negatieve reële rente lijken aandelen de beste beleggingscategorie, zij het dat een goede selectie noodzakelijk is. Het is van belang om aandelen van ondernemingen te selecteren met een sterke concurrentiepositie in hun betreffende markt. Pricing power geeft ze de mogelijkheid de gestegen kosten aan de klant door te berekenen. Vooral aandelen in de grondstoffensector zijn inflatiebestendig.

Om teleurstellingen te voorkomen is het wel belangrijk je te realiseren dat de jaarlijkse rendementen in tijden van inflatie geen ongekende hoogten meer zullen bereiken. In absolute zin zal het rendement er op achteruit gaan, in relatieve zin, ten opzichte van andere beleggingscategorieën, blijven aandelen het meest geschikte alternatief.

Kies voor marktleiders

Een portefeuille bestaande uit Blue Chips, marktleiders, heeft daarbij de voorkeur. Neem de inflatoire jaren 70  met de beroemde Nifty Fifty (Blue Chips met een sterke marktpositie) maar als voorbeeld.